در انجام جوشکاری برای پر کردن درزهای جوش از چهار روش استفاده می‌ گردد که باعث افزایش گرده جوش می‌‌شود.

۱_در عملیات جوشکاری پر کردن درز جوش با نوسان دایره ای انجام می‌شود.

۲_در عملیات جوشکاری پر کردن درز جوش به صورت شکسته و بسته انجام می شود.

۳_در عملیات جوشکاری پر کردن درز جوش در امتداد محور الکترود انجام می شود.

۴_در عملیات جوشکاری پر کردن درز جوش به صورت زیگزاگ انجام می‌شود.
حفاظت و نگهداری از الکترود جوشکاری:

الکترودها باید با توجه به نوع روپوش های آنها و طبق مقررات سازنده آنها نگه داری شوند. برای تشخیص میزان رطوبت در الکترودهای جوشکاری دو راه وجود دارد:

با قرار دادن چند عدد سیم جوش بین دست ها و مالش آن ها، می توان به مرطوب بودن یا نبودن الکترودها پی برد.
همچنین با وصل کردن دقیق قبل از خشک کردن و پس از از آن، می توان میزان رطوبت در الکترودها را مشخص نمود.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *